en

Organizacioni alati
za menadžere

Šta je to Workanizers?

Zamislite arsenal sa 15 softverskih alata  i  praktičnih uputstava, koji služe menadžerima kao što ste vi da:

 • organizujete poslovanje i 
 • glatko upravljate svakodnevnim poslovima

mnogo lakšeuspešnije.

Pogledajte uvodni video o Workanizers.

Za titl sa prevodom na YouTube kliknite [cc].

Kako to postići?

Hajde to da razložimo.

Izgradnja osnovne organizacione infrastrukture je od suštinskog značaja za nesmetano upravljanje svakodnevnim poslovanjem.

Organizovanje poslovanja podrazumeva izgradnju organizacione infrastrukture.

Upravljanje svakodnevnim poslovima se svodi na efikasno funkcionisanje unutar ove infrastrukture.

Workanizers alati su vaše tajno oružje

za izgradnju organizacione infrastrukture i upravljanje svakodnevnim poslovima.
U Workanizers arsenalu ćete pronaći ukupno 15 alata.

Za koja preduzeća je pogodan Workanizers?

Workanizers je namenjen preduzećima svih veličina i tipova, od malih timova do velikih preduzeća u proizvodnoj ili uslužnoj delatnosti. Kreiran je tako da se lako uskladi sa uobičajenim poslovnim praksama i glatko adoptira u poslovanju.

Kome je namenjen Workanizers?

Workanizers je softversko rešenje za profesionalce, uključujući preduzetnike, menadžere i vođe timova. Ima intuitivan korisnički interfejs i intuitivne funkcije za svakodnevnu upotrebu, čak i bez prethodnog iskustva.

Workanizers koriste preduzetnici i menadžeri u preko 300 malih i srednjih preduzeća.

Šta se sve nalazi u Workanizers?

Tu je 15 promišljeno projektovanih alata, svaki za određenu oblast poslovanja.
Pogledajmo izbliza.

ORGANIZACIONI ALATI

za izgradnju organizacione infrastrukture

Organizaciona infrastruktura je osnovni sistem poslovanja koji obezbeđuje nesmetano upravljanje svakodnevnim poslovnim operacijama.

Workanizers identifikuje 7 osnovnih oblasti organizacione infrastrukture i nudi specijalizovane alate i uputstva za njenu izgradnju.

Ovi alati su kategorisani u dve grupe: Strategers i Constructors.

Organizacionu infrastrukturu možemo uporediti sa gradskom saobraćajnom infrastrukturom, mrežom ulica, puteva, trgova, mostova, tunela, znakova, semafora i saobraćajnih pravila. Kao što efikasan tok saobraćaja u gradu zavisi od dobro osmišljene i održavane saobraćajne infrastrukture, tako i nesmetano operativno poslovanje zavisi od dobro uspostavljene organizacione infrastrukture.

strategers icon

STRATEGERS

alati

Organizaciona infrastruktura mora biti dobro planirana, tako da je u skladu sa vašim poslovnim modelom i da ostvaruje vaše poslovne ciljeve, a ne nečije tuđe.

U tu svrhu upotrebite Strategers alate da biste razvili Organizacioni Model koji predstavlja primarnu strukturu procesa u vašem preduzeću.

1. Biz Modeler

Artikulišite svoju poslovnu ideju i kreirajte svoj poslovni model.

2. Goal Maker

Definišite svoje poslovne ciljeve i pratite operativne ciljeve i pokazatelje.

3. Org Modeler

Razvijte Organizacioni model, temelj vaše organizacione infrastrukture.

BESPLATAN VODIČ

Kako uspešno organizovati poslovanje

Ovaj besplatni sveobuhvatni vodič je sve što vam je potrebno da se krenete u organizovanje svog poslovanja.

constructors icon

CONSTRUCTORS

alati

Iskoristite Constructors alate da izgradite agilnu organizacionu infrastrukturu, što podrazumeva procese, procedure, uklapanje radne snage, upravljačke uloge i sistem planiranja i izveštavanja.

4. Processor & Tasker

Dokumentujte i sačuvajte dragocena znanja i iskustva o najboljim praksama vašeg poslovanja. Pravilno kreirajte procese i razložite ih na sekvence i individualne zadatke.

5. Teamer

Dodelite 4 predefinisane menadžerske uloge sa specifičnim uputstvima o dužnostima i odgovornostima u svakodnevnim operativnim aktivnostima.

 

6. Doers

Odaberite odgovarajuće zaposlene za zadatke, profilišite ih i uputite na brzu samo-obuku za nove poslove.

7. Planovi & Izveštaji

Sistematizuje planove i prati njihov napredak.

Organize reports to include accurate and essential details and ensure timely delivery.

“Workanizers alati za organizaciju omogućavaju vam da izgradite robustnu, agilnu poslovnu infrastrukturu sastavljenu od dobro definisanog poslovnog modela, preciznih ciljeva i fleksibilne organizacione strukture. Ovi alati vam omogućuju da upravljate primarnim procesima, oslobodite svoj tim rutinskih zadataka, minimalizujete konfuziju među članovima tima i fokusirate se na kontinuirana poboljšanja. Mali i okretan upravljački tim  koordiniše kompletno sve poslovne operacije. Pravovremeni i tačni izveštaji podstiču informisano donošenje odluka i omogućavaju brze odgovore na promene. Sa sistematskim planiranjem i praćenjem napretka, opremljeni ste da kontinuirano nadgledate i prilagođavate svoje operacije, poboljšavajući ukupnu agilnost vašeg poslovanja.”

BESPLATAN VODIČ

Kako uspešno organizovati poslovanje

Ovaj besplatni sveobuhvatni vodič je sve što vam je potrebno da se krenete u organizovanje svog poslovanja.

UPRAVLJAČKI ALATI

za vođenje svakodnevnih operativnih poslova

Upravljanje svakodnevnim poslovima ima za cilj sinhronizovano izvršenje zadataka unutar organizacione infrastrukture kako bi se stvorila vrednost za kupce.

Postoji 8 ključnih oblasti upravljanja koje se oslanjaju na prethodno uspostavljenu organizacionu infrastrukturu, a Workanizers za njih isporučuje 8 namenskih organizacionih alata i uputstva za upravljanje svakodnevnim poslovima.

Ovi alati su kategorisani u dve grupe: Operators i Neuro Calendars.

Operativni poslovi se mogu uporediti sa svakodnevnim učestvovanjem u saobraćaju u gradu, gde vozači automobila, autobusa, kamiona i drugi učesnici koriste organizacionu infrastrukturu kako bi imali efikasnu, neometanu vožnju, stizali svuda na vreme i ne bi kasnili sa isporukama.

operators icon

OPERATORS

alati

Ova grupa alata se koristi za upravljanje i kontrolu svih svakodnevnih poslova, obezbeđujući da preduzeće isporučuje željene rezultate.

8. Arena

Arena je alat za upravljanje izvršenjem zadataka. Njime se omogućava planiranje, koordinacija i kontrola praktično svih aktuelnih zadataka u kompaniji, bilo većih ili manjih. Istovremeno, svima omogućava da se fokusiraju samo na zadatke kojima treba da upravljaju ili da ih izvrše.

“Agilnost u Areni podrazumeva jasnu vidljivost i kontrolu nad poslovima fokusiranim na kupca. Konkretno, ovi procesi su usmereni na pružanje vrednosti kupcu na vreme i sa dobrim kvalitetom.”

9. Problem Box

Prikupljajte, adresirajte i rešavajte probleme koristeći unapred pripremljen algoritam.

10. HeadWay Box

Prikupljajte ideje za unapređenja poslovanja koje predlaže bilo koji zaposleni kako bi se poboljšale performanse, iskoristile prilike na tržištu i implementirajte ih.

11. Incentive Box

Evaluirajte i nagradite zaposlene prema programu podsticaja.

12. Report Box

Omogućite blagovremeno kreiranje i distribuciju izveštaja članovima tima.

BESPLATAN VODIČ

Kako uspešno organizovati poslovanje

Ovaj besplatni sveobuhvatni vodič je sve što vam je potrebno da se krenete u organizovanje svog poslovanja.

neuro calendars icon

NEURO CALENDARS

alati

 • Da bi bila upotrebljiva, organizaciona infrastruktura treba da se redovno održava i usklađuje sa aktuelnim poslovnim ciljevima.
 • Sve operativne aktivnosti treba da funkcionišu kao jedna celina i da budu sinhronizovane kroz različite procese.

Zanemarivanje ovoga može dovesti do haotičnih situacija, što dovodi do nedoslednosti, kašnjenja i drugih problema u budućnosti. Da bismo ovo sprečili, potrebni su nam alati Neuro Calendars.

13. Re-Strategizer

Na osnovu trenutnih okolnosti, redovno procenjujte i prilagodite im poslovni model, ciljeve i organizacioni model.

14. Re-Constructor

Redovno usklađujte organizacionu infrastrukturu sa promenama u poslovnom modelu, ciljevima i organizacionom modelu, vršeći neophodna prilagođavanja u procesima i njihovoj strukturi.

15. Start-Ops

Da biste obezbedili koordinisano izvršavanje aktivnosti i zadataka kroz različite procese, sinhronizujte menadžere procesa i njihovo vreme početka i završetka aktivnosti.

“Sa Workanizers alatima, efikasno ćete voditi svakodnevne operacije preduzeća, koordinirajući sve aktivnosti kako biste isporučili vrednost kupcima. Ovi alati pomažu u upravljanju zadacima u realnom vremenu, olakšavaju sistematsko rešavanje problema i podstiču ideje za poboljšanje poslovanja. Kao rezultat, bićete u mogućnosti da procenjujete i motivišete zaposlene kroz programe nagrađivanja i obezbedite pravovremeno izveštavanje.

 

Osim toga, ovi alati vam pružaju mogućnost da održavate vitalnu organizacionu infrastrukturu kroz redovne ažuriranja i sinhronizaciju međuprocesnih operacija. Ovi alati će vam omogućiti da se brzo prilagodite kontinuiranim internim i eksternim promenama, čime se poboljšava robustnost i agilnost vašeg poslovanja.”

Česta pitanja

Organizaciona infrastruktura preduzeću je ono što su ulice, putevi, raskrsnice, mostovi, tuneli, saobraćajni znaci, horizontalna signalizacija, semafori i saobraćajna pravila za grad. Nesmetan protok saobraćaja u gradu zavisi od dobro dizajnirane i održavane saobraćajne infrastrukture. Slično tome, efikasno poslovanje zavisi o dobro uspostavljene organizacione infrastrukture, koja uključuje organizacioni model, ciljeve, procedure, usklađenost radne snage, menadžerske uloge i još mnogo toga.

Kada su oba sistema pažljivo osmišljena, podržavaju brz i efikasan protok i upravljanje. Nasuprot tome, kada su loše strukturirani, mogu dovesti do zastoja i neefikasnosti, ometajući napredak i učinkovitost.

Elementi organizacione infrastrukture

Svako uspešno preduzeće se oslanja na dobro osmišljenu organizacionu infrastrukturu. Ova infrastruktura služi kao noseći stub, obezbeđujući efikasno poslovanje, jasnu komunikaciju i efikasno izvršenje zadataka. Pogledajmo detaljnije njene osnovne elemente i razumimo njihov značaj:

 1. Poslovni model: Poslovni model je u suštini koncept firme. On opisuje kako organizacija stvara, isporučuje i unovčava vrednost. Sa dobrim poslovnim modelom, preduzeća mogu da izgrade prepoznatljiv položaj na konkurentnom tržištu.
 2. Ciljevi: Ciljevi postavljaju pravac i predočavaju jasnu putanju napred. Definišući kratkoročne i dugoročne ciljeve, oni obezbeđuju da svaka akcija i odluka bude u skladu sa sveobuhvatnom misijom kompanije.
 3. Organizacioni model: Ovaj model postavlja procesnu strukturu preduzeća.
 4. Procesi & Procedure: Ovo su operativne šeme po kojima se izvršavaju svakodnevne aktivnosti preduzeća. Postavljanjem standardizovanih načina za izvršenje zadataka, procesi i procedure obezbeđuju doslednost, kvalitet i pravovremenu isporuku u svim poslovnim zadacima.
 5. Menadžerske uloge: Upravljački timovi su usklađeni da vode preduzeće napred. Menadžerske uloge osiguravaju da su odgovornosti jasne, smanjujući preklapanja i neefikasnost.
 6. Usklađenost radne snage: Važno je da su odgovarajuće osobe postavljene da izvršavaju odgovarajuće zadatke. Usklađenost radne snage uzima u obzir znanja, veštine i stručnost zaposlenih, osiguravajući da se potencijal svake osobe u potpunosti iskoristi za ukupne ciljeve organizacije.
 7. Sistemi planiranja i izveštavanja: Ovi sistemi su oči i uši preduzeća. Pružaju ključne uvide o učinku kompanije, prate napredak u odnosu na postavljene ciljeve i ističu oblasti koje zahtevaju pažnju, omogućavajući rukovodstvu da donosi odluke na osnovu relevantnih informacija.

U suštini, dobro strukturirana organizaciona infrastruktura je osnova za efikasno poslovno upravljanje. Baš kao što bi grad upao u haos bez svojih puteva, znakova i saobraćajnih pravila, preduzeće bi se gušilo bez svoje organizacione infrastrukture. Da bi osigurali glatko postizanje uspeha, preduzeća moraju investirati u izgradnju i održavanje svoje organizacione infrastrukture. Naposletku, čvrsta infrastruktura ne samo da podržava trenutne operacije već i otvara put za budući rast i inovacije.

Snalaziti se na tržištu zahteva dobro definisanu organizacionu infrastrukturu. Evo jasnog, praktičnog vodiča koji će vam pomoći da saznate šta treba da uradite da biste postavili čvrstu organizacionu infrastrukturu:

STRATEŠKI ELEMENTI

 1. Definišite svoj poslovni model

  • Razumite svoje mesto na tržištu.
  • Opišite svoje proizvode, usluge i konkurenciju.
  • Istaknite ključne resurse za konkurentsku prednosti.
  • Razjasnite da li se obraćate različitim segmenatima tržišta sa različitim ponudama.
 2. Postavite ciljeve

  • Uskladite ciljeve sa vašom poslovnom idejom.
  • Razbijte glavne ciljeve na operativne ciljeve.
  • Dodelite KPI-je za praćenje napretka.
 3. Dizajnirajte organizacioni model

  • Postavite osnovne procese koji će podržavati vaše poslovne ciljeve.
  • Grupišite procese u proizvodne, HUB i procese prema kupcu.
  • Težite strukturi koja odražava vaš poslovni model i ciljeve.


  KONSTRUKTIVNI ELEMENTI

 4. Definišite procese

  • Dokumentujte dosadašnje najbolje radne prakse.
  • Kreirajte procese i razbijte ih na sekvence i zadatke.
  • Koristite metode grupisanja zadataka za njihovu efikasnu organizaciju.
  • Vizualizujte veze između zadataka i procesa.
 5. Dodelite menadžerske uloge

  • Jasno definišite uloge kako biste sprečili preklapanja i praznine.
  • Odredite veličinu tima na osnovu veličine preduzeća:
   • Mali biznisi: ~2 člana.
   • Srednje preduzeća: 5-6 članova.
   • Velike firme: ~10 članova.
  • Dodelite im ove ključne uloge:
   • Profit Lider: Vođenje strategija kompanije.
   • Top menadžer: Nadgledanje organizacione infrastrukture i ukupnog upravljanja.
   • Menadžer procesa: Razvoj i upravljanje svakodnevnim zadacima.
   • Supervizor: Obezbeđuje da zaposleni pružaju kvalitetan učinak.
 6. Uskladite zaposlene sa ulogama

  • Uskladite zaposlene zadacima na osnovu njihovih profila.
  • Kreirajte programe podsticaja koji procenjuju performanse zaposlenih i nagrađuju ih prema tome.
 7. Organizujte planiranje i izveštavanje

  • Sistemizujte svoje planove i pratite napredak.
  • Pojasnite koji izveštaji su potrebni, koje informacije treba da sadrže i kada i kome treba da budu dostavljeni.

Prateći ove korake, možete uspostaviti snažnu organizacionu infrastrukturu prilagođenu potrebama vašeg preduzeća. Potom, na njihovim osnovama, možete postići glatko svakodnevno upravljanje.

Alati Workanizers su odličan izbor za rešavanje organizacionih i menadžerskih problema u malim preduzećima iz sledećih razloga:

 • Sveobuhvatan organizacioni šablon: Workanizers pruža gotov organizacioni šablon, eliminišući potrebu da se kreće od nule.
 • Više od delegiranja zadataka: Dok neka rešenja za organizaciju poslovanja nude samo osnovni softver za upravljanje zadacima/projektima, Workanizers vas poziva da posmatrate dublje i prvo uspostavite osnovnu organizacionu infrastrukturu poslovanja.
 • Sve-u-jednom rešenje: Sa Workanizers-om, imate na raspolaganju 15 specijalizovanih alata, svaki dizajniran za jednu oblast organizacije i upravljanja, obezbeđujući sveobuhvatan pristup svakom aspektu vašeg poslovanja.
 • 7 alata za organizacionu infrastrukturu: Workanizers nudi niz alata koji postavljaju osnove za robustnu organizacionu strukturu, osiguravajući time stabilnu osnovu za sve svakodnevne poslovne operacije.
 • 8 alata za operativno upravljanje: Ovi alati su pažljivo osmišljeni da unaprede svakodnevno poslovanje, poboljšaju saradnju u postizanju rezultata i obezbeđujući da vaše svakodnevno upravljanje funkcioniše kao dobro podmazana mašina.
 • Uputstva za implementaciju: Workanizers ne nudi samo alate; oprema vas i sa stručnim znanjem kako da maksimalno iskoristite njihov potencijal. Dobijate kompletna uputstva i korak-po-korak instrukcije za samostalnu implementaciju.
 • Poslovanje bazirano na procesima: Platforma naglašava organizovanje poslovanja orijentisanog na procese, obezbeđujući pojednostavljeno i efikasno upravljanje.
 • Agilnost u svom najboljem izdanju: U današnjem brzo promenljivom poslovnom okruženju, agilnost je ključna za uspeh. Workanizers ima ugrađene mehanizme za stalnu optimizaciju, omogućavajući vam brzo prilagođavanje prema spoljnim i unutrašnjim promenama.
 • Integralno upravljanje: Workanizers garantuje integralni pristup menadžmentu. Svi aspekti su međusobno povezani i harmonizovani, promovišući efikasnost i jasnoću u poslovanju.
 • Iskoristite inovacije: Workanizers uvodi i nekoliko inovativnih pristupa. Sa jedinstvenim Hub konceptom za grupisanje procesa i algoritmom za rešavanje problema, uvek ste korak ispred konkurencije. Alat Problem Box se bavi problemima i sprečava da se ponavljaju. Osim toga, koncept Paketa zadataka olakšava dodeljivanje, upravljanje i praćenje izvršenja zadataka, postavljajući nove standarde za operativnu efikasnost.

U poslovnom okruženju koje se brzo razvija, potrebno vam je više od alata; potreban vam je partner od poverenja koji razume komplexnost organizacije i upravljanja. Workanizers nije samo još jedan softver; to je i stručno znanje i sveobuhvatno organizaciono rešenje za poslovni uspeh. Izaberite Workanizers i možemo da transformišemo vaše poslovanje zajedno.

ZAPOČNI
BESPLATAN PLAN

– pređite na pretplatu bilo kada –

Isprobajte Workanizers sa BESPLATNIM planom i iskusite softver bez ikakvih troškova. Imate neograničen pristup ovom planu i možete ga koristiti onoliko koliko vam je potrebno.

© Workanizers ​2023

11 rue d’Israel
13308 Marseille

FRANCE

Bulevar A. Carnojevica 61
11070 Beograd

SERBIA

135 Division Street
New York, NY 10002

USA

© Workanizers ​2023
Get Workanizers

Pošaljite ovaj zahtev za BESPLATAN nalog i dobićete emailom pristup.